Borgerservice i Danmark

Det klarer borgerservice

Borgerservice er din indgang til kommunen. I borgerservice kan du få information til Børn, Dagpenge, Bolig og Indskudslån, Førtids- og Folkepension, Folkeregistret, Sygesikring, Pas, kørekort og andet og Skatteforhold.

Børn - Borgerservice

Søge om daginstitutionsplads, Udmelde dit barn af daginstitution, Beregne friplads, Søge om tilskud til privat børnepasning og Søge om friplads.

Dagpenge - Borgerservice

Søge om sygedagpenge og Søge om barselsdagpenge.

Bolig og Indskudslån - Borgerservice

Søge om byggetilladelse, Aflevere anmeldelser af byggesager, Søge om beboerindskudslån, Bestille BBR-ejermeddelelse og Få udleveret lokalplaner.

Førtids- og Folkepension – Borgerservice

Indberette flytning, Beregne folkepension, Indberette samlivsændring, Få attesteret ansøgning til DR om licensnedsættelse, Indberette indkomstændring og Søge om varmetillæg, helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

Folkeregistret – Borgerservice

Søge om adressebeskyttelse, Melde flytning, Forespørge om adresser og Rekvirere attester.

Sygesikring – Borgerservice

Rejsesygesikring, EU-sygesikringsbevis, Bestille nyt sygesikringsbevis, Søge om refusion af gruppe 2 regninger, Få et midlertidigt sygesikringsbevis, Søge om begravelseshjælp, Skifte læge, Søge om befordringsgodtgørelse til lægen (pensionister) og Skifte sygesikringsgruppe.

Pas, kørekort og andet – Borgerservice

Fornyelse af Kørekort, Ansøg om og fornyelse af Pas, Søge om håndbårne hjælpemidler, Få udleveret liste over virksomheder, der udfører hjemmeservice og Bestille legitimationskort.

Skatteforhold – Borgerservice

Få beregnet evt. restskat/overskydende skat, Få udleveret indberetningsskemaer til Skat, Få gennemført ændringer i forbindelse med køb/salg af ejendom, Få klaret en række opgaver i forhold til dit skattekort, f.eks. ændre A-indkomst eller befordringsfradrag, Få udleveret kopi af din årsopgørelse, Få klaret en række opgaver i forhold til årsopgørelsen, f.eks. søge om at få ændret skattenedsættelsen.
Andre tjenester