Lær dansk - medborgerskabsprøven

Hvis du søger om tidsubegrænset (permanent) ophold i Danmark, skal du dokumentere at du har kendskab til det danske samfundsforhold og om dansk historie, kultur og kunst.

Medborgerskabsprøven er en prøve med 25 spørgsmål om det danske hverdagsliv og samfund - bl.a. pligter, rettigheder og foreningslivet og det danske arbejdsmarked - samt dansk kultur og historie. Alle 25 spørgsmål er multiple choice-spørgsmål.

Tilmelding til medborgerskabsprøven skal ske ved at henvende sig til det sprogcenter, hvor man vil gå op til prøven.

Sprogskoler der afholder Medborgerskabsprøve: